Vivian Fine teaching at Poughkeepsie Music School in 1950's

Teaching at Poughkeepsie Music School in 1950's

 

Previous Photo

Next Photo

Return to Thumbnail Gallery